GIỚI THIỆU:

AgileTech là một công ty outsourcing chất lượng trong Website / Mobile Apps, dịch vụ Blockchain, AI – big data. Với đội ngũ tài năng, chúng tôi đã xây dựng nhiều sản phẩm và trở thành đối tác kỹ thuật cho các công ty khởi nghiệp đầu tư hàng triệu đô la Mỹ.

Đối với trang web – ứng dụng di động, chúng tôi đã xây dựng thương mại điện tử, du lịch, chăm sóc sức khỏe, bất động sản, Uber cho X, VR – ứng dụng & trang web AR. Chúng tôi là đối tác kỹ thuật của AirBnb Vietnam, top 5 trung tâm thương mại điện tử tại Việt Nam, Uber của X startup có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, v.v.

Đối với các dịch vụ blockchain: chúng tôi đã thực hiện các dự án dựa trên Ethereum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth, Tendamint. Chúng tôi đã cải thiện hiệu suất của Hyperledger Fabric 10 lần, Sawtooth 02 lần. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết dựa trên Hyperledger Fabric; Hợp đồng thông minh, Dapps. Ở cấp độ cao hơn, chúng tôi đã tham khảo CTO của nhiều công ty blockchain cho các dự án của họ.

Đối với AI – big data, các sản phẩm của chúng tôi là chatbox, hệ thống khuyến nghị, trung tâm dữ liệu, chu kỳ giá trị trọn đời của khách hàng, Hệ thống đảm bảo doanh thu, xử lý hình ảnh, v.v.

Thành tựu của AgileTech

5
xây dựng từ 2015
100
dự án thành công
60
thành viên xuất sắc